Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.
nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.

Onze Cases

Bij het doornemen van onderstaande cases, hopen we een beeld te scheppen welke uitdagingen wij aangaan. Wie weet kunnen wij ook voor jouw iets betekenen.

Tijdsgewogen monstername in kader van veiligheid
januari 2024

Mijn uitstoot aan VOC varieert erg sterk doorheen de tijd. Hoe kan ik hier relevante luchtmonsters nemen?

Variërende productieprocessen op korte termijn of overlappende processen zullen de emissie aan VOC bepalen, waardoor deze niet altijd dezelfde samenstelling heeft. Via tijdsgewogen monstername kan je het algemeen beeld bepalen van deze VOC emissie over langere periode.

Bekijk de case