Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.
nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.

VOC Analyses

Hoe kan je de samenstelling aan vluchtige organische componenten bepalen?

nolab_bg_light Created with Sketch. Elisabeth Dooms

Onze expert in VOC Analyses

Elisabeth Dooms Lab coördinator
VOC Analyse TD-GC-MS

VOC Analyse op luchtstalen

De analyse van vluchtige organische componenten (VOC) in lucht... Of het nu nodig is in het kader van gezondheid, om aan emissienormen te voldoen of om een geschikte luchtzuiveringstechniek te kiezen, het kennen van de samenstelling aan VOC is in vele gevallen een noodzaak.

Wij kunnen voor jou de juiste analysemethodes voorstellen, indien nodig met een aangepaste monstervoorbereiding, om de VOC in lucht te analyseren. Via onze verschillende analysetechnieken, kunnen wij een zeer compleet beeld van de VOC aanleveren.

Advies

Hoe pakken we een project met VOC analyses aan?

Er komt heel wat bij kijken om tot een goeie VOC analyse te komen. Een verkennend gesprek waarbij het doel van de studie besproken wordt, is hier cruciaal. Dit biedt ons de mogelijkheid om een gericht antwoord te bieden op jouw specifieke vraag.

Wij denken mee over het volledige traject, waarbij we ook de mogelijkheden voor monstername bekijken en de meest geschikte analysetechnieken naar voor kunnen schuiven. En daarna, dan volgt nog een verhelderende interpretatie van de gemeten waardes, met aandacht voor de insteek van het project.

Start je project met ons

Waarom spreken wij over een "Screening"?

Screenen betekent doorlichten, grondig onderzoeken. De focus van onze analyses ligt dan ook op het identificeren van zo veel mogelijk aanwezige vluchtige organische componenten.

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent analyse van VOC? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.