Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.
nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.

Gerichte Screening

Niet alle vluchtige organische componenten zijn eenvoudig te analyseren wegens specifieke eigenschappen. Zo hebben we een eigen methode voor o.a. mercaptanen, organische zuren en siloxanen.

In aardgas wordt een mercaptaan toegevoegd zodat het gas een geur krijgt die waarneembaar is met de neus

Mercaptan Screening

Bij het waarnemen van een onaangename geur, wordt snel in de richting van organische zwavelverbindingen gekeken. Daarin zit een unieke groep, de mercaptanen, die door hun vrij lage geurdrempelwaarde makkelijk worden waargenomen.

Wist u dat bepaalde mercaptanen bewust aan aardgas worden toegevoegd om het gas via de neus te kunnen waarnemen? Door hun reactief karakter is een aangepaste monsternametechniek nodig door middel van speciaal inert gecoate canisters. Ook de op mercaptanen gerichte screening dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om deze kwantitatief te bepalen.

Via een Gerichte Screening kunnen Organische Zuren geanalyseerd worden

Organic Acid Screening

Wanneer organische zuren genoemd worden, is een onaangename geur, zoals azijn, zweet of braaksel, niet veraf. Al bij zeer lage concentraties worden ze ook snel waargenomen. Door hun typisch chemisch karakter worden organische zuren minder gedetecteerd via een VOC Screening.

Via een gerichte analyseprocedure met aangepaste meetapparatuur kunnen de organische zuren wel op een semi-kwantitatieve wijze geanalyseerd worden. Er dient ook aandacht geschonken te worden aan de monsternamemethode aangezien organische zuren niet in elk medium even goed houdbaar zijn. Canisters zijn de aangewezen methode.

Wanneer er siloxanen in biogas zitten, kunnen deze zich afzetten op onderdelen.

Siloxane Screening

Siloxanen zijn geurloze en niet milieu vervuilende componenten. In biogas komen ze voornamelijk voor als onzuiverheden. Als dit biogas gebruikt wordt om motoren of turbines aan te drijven, kunnen ze op korte termijn schade berokkenen aan deze toestellen. Om dit te voorkomen, kan je best meten hoeveel siloxanen aanwezig zijn.

De gerichte screening op siloxanen, spoort de meest voorkomende siloxanen op. Als bijkomende duiding kunnen de resultaten uitgedrukt worden als gehalte silicium in biogas, waarbij deze afgetoetst kunnen worden aan de richtlijnen van de fabrikant van de installatie. Bij het bemonsteren van biogas, hoort uiteraard ook een veilige monsternamemethode. Canisters zijn perfect inzetbaar in ATEX-zones.

"Eén nauwkeurige meting is meer waard dan duizend meningen van experts"

Grace Hopper

Hoe weet ik nu welke gerichte screening de juiste is?

Vaak dienen meerdere vluchtige organische componenten (VOC) gemeten te worden. Voor bepaalde componenten is een gerichte screening de beste keuze om nuttige resultaten te bekomen. Maar wat met al de rest? Wij denken graag mee om uit te dokteren welke analyses nodig zijn om het doel van het project te bereiken. En ook met het verwerken van al deze resultaten, helpen wij graag een handje.

Start je project met ons

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent analyse van VOC? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.