Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.
nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.

Monstername op locatie

Welke monsternametechnieken bestaan er? En hoe weet je nu welke van deze methodes de juiste is als antwoord op jouw vraag?

Monstername op locatie met behulp van gaszakken

Lucht opvangen in zakken

Lucht wordt vaak in een luchtzak opgevangen. Er bestaan verschillende soorten, gemaakt uit verschillende materialen met elk hun voor en nadelen. Wij kunnen op elk type zak analyses uitvoeren.

 • Niet herbruikbaar
 • Fragiel
 • Houdbaarheid van de meeste VOC beperkt tot 24 uur
 • Niet geschikt voor reactieve componenten (vb mercaptanen)
 • Artefacten afhankelijk van type materiaal van de zak
 • Extra materiaal nodig
 • Logistiek een uitdaging bij een groot aantal stalen
Monstername op locatie met behulp van een canister

Monstername met canisters

Canisters kunnen ingezet worden om luchtstalen te nemen, waarbij zo goed als alle VOC in opgevangen kunnen worden.

 • Zeer eenvoudig in gebruik
 • Robuust
 • Herbruikbaar
 • Houdbaarheid van de meeste VOC tot 1 maand
 • Ook geschikt voor reactieve componenten
 • Optionele debietsregelaar voor monstername in de tijd
 • Logistiek een uitdaging bij een groot aantal stalen
Monsternamekoffer met adsorptiepatronen voor passieve monstername op locatie

Gebruik van adsorptiepatronen

Wanneer het niet mogelijk is om luchtzakken of canisters te gebruiken als monsternamemethode, zijn adsorptiepatronen een alternatief. We hebben verschillende type adsorptiepatronen, met specifieke adsorptiecapaciteiten.

 • Herbruikbaar
 • Houdbaarheid voor de meeste VOC tot 1 maand
 • Minder geschikt voor bepaalde reactieve componenten
 • Ook geschikt voor monstername in de tijd
 • Extra materiaal nodig
 • Specifiek kennis vereist
 • Logistiek interessant voor grote aantallen stalen

"Vaak worden stalen genomen in luchtzakken waarvan nadien ook gevraagd wordt om er naast VOC ook mercaptanen op te analyseren. Dan is het altijd jammer dat de resultaten niet representatief zijn voor de monsternamebron omdat een luchtzak niet geschikt is om mercaptanen in op te vangen."

Kan ik ook zelf luchtstalen nemen en aanbieden voor analyse?

Uiteraard kunnen onze opgeleide medewerkers op locatie luchtstalen komen nemen. Bij onverwachte situaties, hebben zij de ervaring om snelle aanpassingen uit te voeren om de monstername alsnog mogelijk te maken.

Maar als je zelf ervaring hebt met het nemen van luchtmonsters, of wil je de uitdaging zelf aangaan, dan is het zeker mogelijk om zelf stalen te nemen. Een goede voorbereiding is wel aangewezen om te garanderen dat het gebruikte monsternamemedium geschikt is voor de gewenste analyses.

Wij nemen daarom graag vooraf even het project samen met jou door, zodat monstername en VOC analyses goed op elkaar afgestemd zijn. Er kan ook een korte opleiding voorzien worden, zodat de luchtstalen op de juiste manier bemonsterd worden.

Ik wil zelf stalen nemen

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent analyse van VOC? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.