Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.
nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.

Monstername in de tijd

Hoe kan je een luchtstaal nemen gedurende een periode of tijdens een specifiek proces? Dit wordt bijvoorbeeld gevraagd bij blootstellingsmetingen.

Met een flow regulator op een canister kan een luchtstaal genomen worden over een bepaalde tijd.

Monstername over een bepaalde periode

Via de courante monsternametechnieken zijn er beperkingen over de duur van het nemen van een luchtmonster. Maar wat als u een representatief staal wilt nemen van een sterk variërend of een specifiek proces?

Door een debietsregelaar te koppelen aan een canister kan een monster genomen worden gedurende een vooraf ingestelde periode. De periode kan ingesteld worden van 15 minuten tot wel één maand afhankelijk van wat er gemeten dient te worden.

Persoonlijke blootstelling aan VOC kan gemonitord worden met adsorptiepatronen.

Blootstellingsmetingen

Om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te garanderen, is het belangrijk om de beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia op te volgen. Allerhande processen kunnen vluchtige organische componenten (VOC) vrijstellen, waarbij de ene al schadelijker is dan de andere. De persoonsgebonden opvolging wordt gerealiseerd via passieve bemonstering. Hierbij draagt een medewerker twee kleine adsorptiepatronen met zich mee.

Gedurende de werkdag (8 uur) verzamelen de VOC in de omgeving van de medewerker zich op het adsorptiepatroon. Via een VOC Screening kunnen de aanwezige componenten gemeten worden. De resultaten kunnen dan getoetst worden de grenswaardes die van toepassing zijn.

Daarnaast kan ook via een canister met debietsregelaar een monitoring van een ruimte of omgeving uitgevoerd worden. Hierbij kan de blootstelling aan VOC bepaald worden wanneer medewerkers gedurende 8 uur in deze omgeving aan de slag zijn.

"Gezondheid wordt pas gewaardeerd als ziekte komt"

Thomas Fuller

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent analyse van VOC? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.