Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.
nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.

VOC Screening

Zo eenvoudig mogelijk zo veel mogelijk vluchtige organische componenten bepalen, daarvoor werd de VOC Screening ontwikkeld. Ontdek hier alle mogelijkheden.

Verwerken VOC Screening

Wat houdt een VOC Screening in?

Via de VOC Screening wordt een globaal beeld gekomen van de aanwezige vluchtige organische verbindingen (VOC). Hierbij wordt aangegeven om welke type component het gaat zoals bijvoorbeeld koolwaterstoffen, alcoholen, ethers,...

Maar ook een semi-kwantificatie, waarbij een berekende inschatting gemaakt wordt van de hoeveelheid die van deze componenten afzonderlijk, gedetecteerd werd. Door onze handmatige aanpak, worden automatisch gegenereerde resultaten gecontroleerd en aangepast op basis van onze kennis.

Voorbereiding VOC Screening

Principe van een VOC Screening

In het labo wordt de opgevangen lucht over een adsorbens geleid, waarop de VOC vastgehouden worden. Met specifieke apparatuur (TD-GC-MS) worden de componenten van het adsorbens gehaald, van elkaar gescheiden, geïdentificeerd en gekwantificeerd.

Een VOC Screening kan gaan van een totaal analyse, waarbij zoveel mogelijk componenten bepaald worden, tot een gereduceerde vorm waarbij de focus gelegd wordt op een aantal belangrijke componenten.

  • Specifieke groep: gechloreerde koolwaterstoffen, organische zwavelverbindingen
  • 10 targetcomponenten om efficiëntie van een filter te bepalen
De resultaten van de VOC analyse worden gerapporteerd via een certificaat

Een lijst componenten als resultaat van een VOC Screening. Wat nu?

Door onze totaal aanpak, kunnen we de lijst met resultaten ook interpreteren. De informatie die we van jou bekomen bij het begin van het project, laat ons toe bijkomende duiding te geven en bijvoorbeeld resultaten te toetsen aan geurdrempelwaardes en/of grenswaardes.

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent analyse van VOC? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.