Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.
nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.

Geur Screening

Bij een geur screening, ook wel GC-Sniffing of GC-O (GC-Olfactometry) genaamd, wordt de beste detector voor geur, de neus, gecombineerd met analytische apparatuur.

Tijdens de Geur Screening zal de geur aangeboden worden via een Sniffing Port

VOC en geur

Een waargenomen geur bestaat uit een combinatie van verschillende vluchtige organische componenten (VOC). Elk van deze VOC heeft een eigen geurkarakter, dat sterk onderhevig is een de subjectieve waarneming. Ook hebben ze hun eigen geurdrempelwaarde, waarmee laagst waarneembare concentratie wordt aangeduid.

Ze kunnen ook een versterkend of verzwakkend effect hebben naar geur toe wanneer ze met andere VOC samen aanwezig zijn. Een geur screening, om de VOC die verantwoordelijk zijn voor de waargenomen geur te duiden, is geen eenvoudige klus.

Een getrainde waarnemer evalueert de geuren die door de geur screening geanalyseerd worden.

Hoe zit een geur screening in elkaar?

Tijdens de geur screening worden de VOC in de geurende lucht gescheiden waardoor deze één voor één aangeboden worden aan de detectoren. De ene detector (massa spectrometer) stelt ons in staat om de aanwezige componenten te detecteren en identificeren.

Met de andere detector (onze neus), verzamelen we informatie over het geurkarakter en intensiteit van de aanwezige geuren. Op basis van tijd kan een link gelegd worden tussen de resultaten van beide detectoren. Dit stelt ons in staat om te achterhalen welke VOC belangrijk zijn naar geur toe.

Door te ruiken met de neus wordt belangrijke informatie verzameld.

Waarvoor wordt een geur screening ingezet?

  • Opsporen van VOC die verantwoordelijk zijn voor de waargenomen geur
  • Detecteren van VOC die voor een afwijkende geur zorgen
  • Bevestiging van waargenomen geur, veroorzaakt door VOC met heel lage geurdrempelwaardes

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent analyse van VOC? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.