Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.

De VOC-analyse van A tot Z

De vluchtige organische componenten in lucht analyseren. Wat houdt dat in en hoe begin je eraan?

Uitstoot van geur en VOC ter hoogte van industriële schouwen

Inleiding

Het proces om vluchtige organische componenten (VOC) te analyseren, bevat een aantal belangrijke stappen. Uiteraard moet er eerst een staal genomen worden waarop de analyse kan uitgevoerd worden.

De analyse zelf leidt tot een lijst met resultaten maar daar stopt het verhaal niet. Een certificaat met extra duiding volgens de scope van het project, mag zeker niet ontbreken.

Lucht kan bemonsterd worden via canisters, monsternamezakken of adsorptiepatronen.

Eerst nemen we een staal met VOC…

Wanneer een klant vraagt om een bepaalde luchtstroom, emissie van producten of omgevingslucht op vluchtige organische componenten (VOC) te analyseren, zal NOLAB eerst een staal nemen, waarin deze VOC aanwezig zijn.

Deze monstername of monstervoorbereiding kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Stalen kunnen via een headspace bemonstering genomen worden of rechtstreeks in luchtzakken of canisters.

Uitvoeren en verwerken van een VOC Analyse

…dan analyseren we dit staal op VOC…

Om de VOC in het staal vast te leggen voorafgaand aan de analyse, wordt de lucht in ons labo over een adsorbens geleid waar de VOC worden opgevangen en opgeconcentreerd. Het type adsorbens wordt gekozen in functie van de uit te voeren VOC analyse.

Tijdens de analyse worden de VOC terug vrijgesteld van het adsorbens en gescheiden. Zo komen de componenten één voor één in de detector terecht, die in staat is om deze te identificeren en kwantificeren. Omwille van onze unieke aanpak bij NOLAB waarbij wij zoveel mogelijk van de aanwezige VOC willen identificeren, is een manuele interpretatie van deze resultaten nodig. Zo kunnen meer VOC correct geïdentificeerd worden.

De resultaten van de VOC analyse worden gerapporteerd via een certificaat

…en gieten we de resultaten in een certificaat

Van de geïdentificeerde VOC wordt ook de concentratie bepaald. In dit proces zal de lab medewerker bij NOLAB rekening houden met alle belangrijke parameters zoals bijvoorbeeld, verdunningsstappen, hoeveelheid staal dat geanalyseerd werd,…

Deze zaken worden samen met het overzicht van de VOC en hun concentratie op het certificaat vermeld. We bespreken samen met de klant op voorhand het doel van de analyse. Op deze manier kan bij het rapporteren van de resultaten heel gericht duiding gegeven worden met eventueel een toetsing van de resultaten aan grenswaardes.

De kwaliteit van onze VOC analyses is één van onze belangrijkste waardes

Kwaliteitsvolle VOC metingen

Bovenstaande processen worden door ons met de grootste zorg uitgevoerd. Daarbij hebben wij een aantal veiligheidsmechanismen ingebouwd zoals een snelle meting op het luchtstaal om een idee te krijgen van de grootteorde van de concentratie. Zo kunnen wij beter inschatten welk volume lucht er geanalyseerd moet worden, voor het beste resultaat.

Daarnaast heeft NOLAB ook een eigen databeheersysteem ontwikkeld, waarin alle gegevens omtrent de analyse bewaard worden. Zo kunnen we snel terugkoppelen wanneer er vragen opduiken en alle stappen nagaan gedurende het delicate proces. Eveneens worden er extra adsorptiepatronen beladen als back-up voor eventueel bijkomende analyses.

Samengevat

Voor een meting van vluchtige organische componenten zorgt NOLAB voor

Monstername: lucht opvangen in een zak en canister al dan niet via monstervoorbereiding

Analyse: identificatie en kwantificatie van de VOC

Rapportage : certificaat met bijkomende duiding op maat van het doel van de meting

Hierbij streven we er naar om de kwaliteit hoog te houden en alsmaar te verbeteren.

Start je project met ons

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent analyse van VOC? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.