Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.

Mijn uitstoot aan VOC varieert erg sterk doorheen de tijd. Hoe kan ik hier relevante luchtmonsters nemen?

Via tijdsgewogen monstername kunnen wij dit realiseren.

Tijdsgewogen monstername in kader van veiligheid

Wat is tijdsgewogen monstername?

Een tijdsgewogen monstername is monstername die over een langere periode uitgevoerd wordt. Het duur van deze periode hangt af van het doel van de meting. Heb je een proces dat bijvoorbeeld enkele uren duurt, waarbij verschillende stappen uitgevoerd worden waarbij telkens andere VOC kunnen vrijkomen?

Dan kan je een monster nemen over de gehele periode van het proces om de totale emissie van het proces in kaart te brengen. Of je kan er juist een specifieke fase uitkiezen om deze uit te lichten. Een ander type meting zijn blootstellingsmetingen waarbij de blootstelling aan VOC gemeten wordt over 8 uur.

Met een flow regulator op een canister kan een luchtstaal genomen worden over een bepaalde tijd.

Welke technieken zijn mogelijk?

Er zijn verschillende manieren om tijdsgewogen monsters te nemen. Wanneer monsternamezakken worden gevuld, kan de aanzuigsnelheid zodanig ingesteld worden dat er een specifiek volume over een bepaalde tijd wordt opgevangen. Canisters kunnen uitgerust worden met een debietsregelaar. Op deze manier wordt, net zoals bij de monsternamezak, de aanzuigsnelheid bepaald zodat een specifiek volume lucht over een bepaalde tijd wordt opgevangen.

Een derde techniek is via wat men noemt passieve monstername. Hierbij wordt een adsorbens gedurende een bepaalde periode blootgesteld in de te bemonsteren omgeving waardoor de VOC opgevangen worden.

Persoonlijke blootstelling aan VOC kan gemonitord worden met adsorptiepatronen.

Welke techniek moet je dan kiezen?

Het doel van de meting zal in eerste instantie bepalen welke techniek wij zullen voorstellen. Adsorptiepatronen zijn vrij compact en kunnen zowel op locatie als op personen gebruikt worden. Canisters en monsternamezakken zijn niet geschikt voor persoonlijke monitoring.

De mogelijkheden om via monsternamezakken tijdsgewogen monsters te nemen zijn eerder beperkt omwille van de aard van de techniek. Over kortere periodes vb. minder dan 1 uur is dit wel een haalbare optie.

Het voordeel van canisters is dat deze de volledige lucht bemonsteren waar adsorptiepatronen afhankelijk zijn van de affiniteit van de VOC en beïnvloed worden door temperatuur.

Tijdgewogen monstername met canister

Voor- en nadelen

Naast de praktische keuze van de techniek is er ook een verschil in verwerking van de analyses. Wanneer een passieve bemonstering via adsorptiepatronen uitgevoerd wordt, dan volgt er een complexe berekening om de concentratie van de VOC in de lucht te bepalen. Hierbij zijn een aantal parameters component specifiek en niet altijd beschikbaar.

Voornamelijk de uptake rate, wat de snelheid is van opname van een component op het adsorbens, is zeer bepalend en is daarenboven afhankelijk van de duur van bemonstering en van de aanwezige concentratie.

Om met canisters en debietsregelaars te bemonsteren is er enige voorbereiding nodig.

Vergelijking tijdsgewogen monstername

Vergelijkbare resultaten

Welke techniek je ook gebruikt, de resultaten zouden min of meer vergelijkbaar moeten zijn. Wij hebben dit dan ook uitvoerig uitgetest en geven hier onze bevindingen mee. De totale concentratie in de grafiek is zeer verschillend.

Dit is te wijten aan de aanwezigheid van componenten die niet door het adsorptiepatroon worden opgevangen met name de VVOC. Wanneer de VVOC niet meegenomen worden in de berekeningen, wordt het verschil tussen beide technieken al veel kleiner. Mocht er voor elke component een uptake rate beschikbaar zijn, dan zouden de resultaten nog beter overeenkomen.

Conclusie

Indien de omstandigheden het toelaten is tijdsgewogen monstername met canisters en debietsregelaars de eenvoudigste en meest complete methode. Wanneer canisters door hun afmetingen niet geschikt zijn, zoals bijvoorbeeld voor persoonlijke monitoring, dan zijn adsorptiepatronen een uitstekend alternatief mits de nodige aandacht voor de complexiteit voor het bepalen van de concentraties.

Het uiteindelijke doel van de metingen zal ook meespelen in de keuze van de juiste techniek. Wij stellen met plezier onze kennis ter beschikking om samen het meest geschikte meetplan op te stellen met behulp van tijdsgewogen monstername.

Start je project met ons!

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent analyse van VOC? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.