Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.

Via canisters mercaptanen bemonsteren

Wat is een canister en hoe wordt deze gebruikt om mercaptanen te bemonsteren

Monstername op locatie met behulp van een canister

Inleiding

Een canister is een metalen bol die vanbinnen behandeld is met silonite om vluchtige organische componenten (VOC) in omgevingslucht te bemonsteren. Door de silonite coating kunnen stabiele componenten gedurende een maand zonder verlies aan kwaliteit bewaard worden.

Daarnaast zijn canisters ook geschikt om de meer reactieve componenten, zoals mercaptanen, te bemonsteren. Via andere bemonsteringsmethodes gaan de mercaptanen omgevormd worden tot organische sulfiden en is een kwantitatieve bepaling niet meer mogelijk.

Met een flow regulator op een canister kan een luchtstaal genomen worden over een bepaalde tijd.

Hoe werkt een canister?

De canister wordt voor de bemonstering op vacuüm gezet. Bij het openen van de klep wordt dan door het vacuüm omgevingslucht of lucht via een leiding naar binnen getrokken. De canister vult zich totdat de druk gelijk is aan de druk van het monsternamepunt. Na het sluiten van de kraan wordt de canister teruggebracht naar het laboratorium om het staal te analyseren.

Ook kunnen canisters uitgerust worden met een debietsregelaar om een monster over een specifieke periode te nemen. De debietsregelaar is uitgerust met een geschikte restrictor om de bemonsteringsstroom aan te passen aan de gewenste monsternameperiode (bv. 1 uur, 24 uur, 1 week, …).

Uitstoot van industriële schouwen

Waar op letten bij het gebruiken van een canister?

Zeer bevuilde of vochtige luchtstromen worden best vermeden om te bemonsteren met canisters. De kans dat de inlaat verstopt is dan groter, waardoor de monstername niet lukt. Tevens zijn canisters nadien moeilijk of niet proper te krijgen.

Ook kan valse lucht naar binnen getrokken worden als de canister niet goed is aangesloten aan het bemonsteringspunt dat op onderdruk staat. In een goed afgesloten systeem vult de canister zich tot op dezelfde druk als het monsternamepunt. Deze druk mag maximaal 40 psi (2750 mbar) zijn.

Mercaptaan Methaanthiol

Maar wat is nu een "mercaptaan"?

Mercaptanen zijn organische zwavelcomponenten die een zeer onaangename geur hebben dat lijkt op de geur van look, kool en zwavel. Deze geur kan daarbij ook nog eens snel worden waargenomen doordat ze een lage geurdrempelwaarde hebben.

Daarom worden ze ook toegevoegd om aardgas een geur te geven. Mercaptanen kunnen in uiteenlopende industrieën teruggevonden worden en komen zelfs voor in verschillende groenten.

Monsternamemedia canister bottlevac adsorptiepatroon

Bemonsteren met een canister dus

De mercaptanen zijn echter niet gemakkelijk te bemonsteren. Ze reageren direct met roestvrij staal als ze daarlangs migreren en worden zo omgevormd tot organische sulfiden. Daarom zijn luchtzakken met een roestvrij stalen inlaat minder geschikt om te bemonsteren.

Bemonstering op adsorptiepatronen is ook ongeschikt aangezien ze een zeer korte bewaartijd hebben van maar enkele uren op het adsorbens. Daarom worden canisters met een silonite coating als de meest geschikte monstername methode gezien voor mercaptanen. Ze kunnen niet reageren met roestvrij staal en blijven zeker voor een week houdbaar.

Conclusie

Een luchtstaal nemen kan via een canister op een snelle en eenvoudige manier door iedereen uitgevoerd worden. Door de koppeling te maken met een debietsregelaar kunnen ook luchtstalen over een langere periode genomen worden. Canisters zijn geschikt om VOC in omgevingslucht te bemonsteren, maar ook de moeilijkere componenten, zoals mercaptanen, worden op deze manier gemakkelijk gecapteerd en naar het laboratorium vervoerd.

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent analyse van VOC? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.