Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.

Evaluatie VOC arme glasvezel

Zijn deze types glasvezel effectief beter dan hun voorgangers?

Glasvezel woor materiaal zwembad

Inleiding

Om producten voor waterbehandeling, watervoorziening, waterafvoer en zwembadapparatuur te vervaardigen, is glasvezel een essentiële component in de productie.

Voor de productie van bijvoorbeeld filterbehuizing, rees de vraag in welke mate schadelijke en geurende VOC afgegeven worden bij verhoogde temperaturen bij standaard gebruik.

Glasvezel

Waarom het VOC gehalte bepalen?

Door de VOC te bepalen kan er in kaart gebracht worden welke specifieke componenten er vrijgesteld worden om deze vervolgens te linken met vastgestelde geurhinder en/of schadelijkheid voor de gezondheid.

De variant van glasvezel die qua emissie van VOC het beste resultaat oplevert, kan dan verder onderzocht worden of dit een duurzamer alternatief is.

Filterbehuizing gemaakt van glasvezel

De glasvezel

De filterbehuizing is opgebouwd uit glasvezel met een beschermende harslaag. De analyse van deze glasvezel is representatief voor de volledige leiding. De glasvezel zelf bestaat in verschillende soorten en dus worden deze varianten geanalyseerd om de glasvezel te vinden de laagste VOC emissie.

Er werden drie types glasvezel geanalyseerd. De eerste is een standaard type glasvezel van 13 µm. De twee andere glasvezels (11 en 13 µm), waarvan wordt aangegeven dat ze VOC arm zijn, en dus betere resultaten zouden moeten geven naar vrijstelling van VOC t.o.v. de standaard.

Dynamische headspace bemonstering glasvezel

Hoe vangen we de VOC op die door de glasvezel worden afgegeven?

In het labo wordt een bepaalde hoeveelheid glasvezel afgewogen en overgebracht in een erlenmeyer. Deze wordt in een oven geplaatst waarop een inerte gasstroom aangesloten wordt.

Eerst wordt het product gedurende een uur bij de vooraf bepaalde temperatuur verwarmt zodat de VOC vrijgesteld worden en er een statische headspace gecreëerd wordt.

Daarna wordt een inerte gasstroom door de leidingen gestuurd waardoor de VOC worden meegevoerd naar een monsternamezak. Vanuit deze zak wordt de opgevangen lucht op een absorptiepatroon beladen en tot slot met een TD-GC-MS geanalyseerd op de aanwezige VOC

VOC Emissie glasvezel

Wat leert de analyse ons?

Wanneer we de resultaten van de 3 analyses naast elkaar leggen, zijn er slechts enkele verschillen in de samenstelling van VOC die vrijgekomen zijn. De grootste verschillen zijn toe te kennen aan een verschil in hoeveelheid.

De glasvezel van 13 µm en VOC arm heeft een emissie van 473 mg/m³. Daarna volgt de standaard glasvezel van 11 µm en VOC arm (325 mg/m³). Tot slot hebben we de standaard glasvezel die een VOC emissie heeft van 222 mg/m³.

Beste van de test

Wat betreft de VOC emissie scoren de twee glasvezeltypes, waarvan gezegd wordt dat ze VOC arm zijn, minder goed dan de standaard glasvezel. Wanneer we kijken naar de VOC die belangrijk zijn naar geurvorming, dan kan trimethylamine, enkel gedetecteerd in de standaard glasvezel, zorgen voor een onaangename visgeur. De twee andere glasvezels hadden dan weer andere VOC die een belangrijke bijdrage aan de geur leveren maar hebben een aangenamer geurkarakter.

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent analyse van VOC? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.