Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.
nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.

Emissie uit materiaal

Wat komt er vrij uit mijn materiaal? Door het maken van een headspace kunnen de emitterende VOC van het product bepaald worden.

VOC vervluchtigen van materiaal waardoor de VOC in de lucht terecht komen.

Hoe kan je de VOC emissie van materiaal opvangen?

Om de emissie aan vluchtige organische componenten (VOC) uit materialen of vloeistoffen te analyseren, zijn verschillende monstervoorbereidingstechnieken mogelijk. De keuze hangt af van een aantal belangrijke parameters, zoals temperatuur, duur,... om procesomstandigheden na te bootsten.

  • Statische headspace

  • Dynamische headspace

  • Micro-Chamber Thermal Extractor (µ-CTE)

Luiers in een monsternamezak om de vrijgekomen VOC op te vangen en te analyseren

Wat is een headspace?

Tussen een product en zijn omgeving wordt een evenwicht in gesteld. Wanneer dit in een afgesloten medium gebeurt, zoals een glazen fles met dop, wordt de gasfase de headspace genoemd. In deze meest eenvoudige vorm, spreken we van een statische headspace.

Wanneer een gasstroom aan de opstelling wordt toegevoegd, worden vluchtige organische componenten onttrokken aan de headspace. Hierdoor wordt het evenwicht verbroken waardoor er opnieuw VOC door het materiaal afgegeven worden aan de headspace om het evenwicht opnieuw te bereiken. Dit leidt tot een hogere vrijstelling van VOC en hier spreken we van een dynamische headspace.

Adsorptiepatronen worden bovenop de µ-CTE geplaats om de vrijgekomen VOC onmiddellijk op te vangen

Een specifieke monstervoorbereiding: micro-Chamber Thermal Extractor

De micro-Chamber Thermal Extractor (of kortweg µ-CTE) maakt gebruik van het principe van dynamische headspace. Het grote voordeel is dat op een uiterst precieze wijze, de omstandigheden zoals debiet en temperatuur ingesteld kunnen worden, om bepaalde procesparameters te simuleren.

Daarnaast is er ook een koppeling om de vrijgestelde vluchtige organische componenten onmiddellijk op een adsorptiepatroon op te vangen voor latere analyse.

Verschillende producten en materialen om op VOC te analyseren

De VOC emissie uit materiaal analyseren

De opgevangen lucht kan voor iedere scenario verder op vluchtige organische componenten gescreend worden. Afhankelijk van de vraag en doel van het project wordt een keuze gemaakt uit het aanbod aan VOC Analyses. Hoe de vrijgestelde VOC worden opgevangen wordt aangepast naargelang welke analyse is gewenst.

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent analyse van VOC? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.