Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.

Via GC-Sniffing geurrelevante VOC opsporen

Geur wordt veroorzaakt door vluchtige organische componenten. Wij sporen ze op via GC-Sniffing.


Door te ruiken met de neus wordt belangrijke informatie verzameld.

Inleiding

Producten en chemicaliën worden in vele bedrijven veelvuldig gebruikt. Vaak hebben deze een uitgesproken geur, die bij de werknemers wel eens voor vragen kan zorgen omtrent de veiligheid van dat product. Hoe kan je nu achterhalen welke componenten aan de basis liggen van de waargenomen geur? En hoe zit het dan met de veiligheid?

In deze studie werd een geur waargenomen, omschreven als cacao en geroosterd. Na intern onderzoek kan het bedrijf de geur linken aan een specifiek product. Bij NOLAB werd het product onder de loep genomen via een geur screening met behulp van GC-Sniffing, waarbij zowel sensorische informatie verzameld wordt als vluchtige organische componenten (VOC) worden gedetecteerd.

Op deze manier willen we achterhalen welke VOC verantwoordelijk zijn voor de typische waargenomen geur. Het is belangrijk om deze omschrijving zo objectief mogelijk te houden. Dat maakt het mogelijk om op basis van de geur, bepaalde groepen aan VOC aan te duiden die in aanmerking komen als oorzaak van deze geur.

Monstervoorbereiding via µ-CTE om VOC te bemonsteren van product

Voorbereiding van de stalen

Het product werd aangeleverd als zeer fijn poeder met een lichtbruine tot roodbruine kleur. Om de emissie die door dit product vrijgegeven wordt, op te kunnen vangen, werd een dynamische headspace bemonstering uitgewerkt.

Hierbij worden de componenten die geëmitteerd worden door het product opgevangen. Om deze emissie, die we op labo schaal creëren, te laten overeenkomen met de realiteit, werd het product opgewarmd tot de temperatuur die ook tijdens het productieproces wordt aangewend.

Een getrainde waarnemer evalueert de geuren die door de geur screening geanalyseerd worden.

Analyse via GC-Sniffing van de vrijgekomen componenten

Om de geurrelevante componenten in kaart te kunnen brengen, werd een GC-Sniffing (of GC-O) analyse uitgevoerd. Hierbij identificeert het toestel de VOC, die na de monstervoorbereiding in het toestel gebracht konden worden. In de specifieke opstelling voor GC-Sniffing worden de VOC simultaan aan twee detectoren aangeboden.

De eerste detector staat in voor de identificatie en kwantificatie van de VOC. De tweede detector is een sniffing port, waar de “sniffer” (menselijke neus) de componenten één voor één beoordeelt op geurkarakter en intensiteit.

Geur bestaat uit VOC die door de neus waargenomen worden

Welke component kan aan welke geur gelinkt worden?

De geur, die vrijgegeven wordt door het product, is een samenstelling van verschillende geuren, afkomstig van verschillende componenten. Deze kunnen versterkende of verzwakkende effecten hebben op elkaar. Soms is het heel duidelijk welke component een specifieke geur veroorzaakt. Bijkomende gegevens zoals geurdrempelwaarde, of literatuurgegevens omtrent geuromschrijving van componenten, kunnen deze resultaten vaak bevestigen.

De uitdaging ligt bij de waargenomen geuren, waar geen specifieke molecule aan kan gekoppeld worden. Dit wijst vaak op zeer lage geurdrempelwaardes, die onder de detectiemogelijkheden vallen van zelf de meest gesofisticeerde apparatuur. Zo werd tijdens de GC-Sniffing de typische geur van het product wel degelijk waargenomen, maar kon er geen component aan gelinkt worden.

De geur van koffie wordt deels bepaald door de aanwezigheid van pyrazines

Alle beschikbare informatie van de analyses en onze expertise bij NOLAB zorgen voor een gerichte zoektocht. Zo kwamen pyrazines duidelijk naar voor in de emissie van het product en blijken deze stoffen aanwezig zijn in het aroma van koffie. Dat deze pyrazines ook zeer lage geurdrempelwaardes hebben, sluit aan bij ons eerder vermoeden. We hebben hier een component die in een zeer lage concentratie waarneembaar is met de neus maar niet door het toestel wordt gezien. De geuromschrijving van het product, cacao en geroosterd, is ook duidelijk verwant met koffie.

Een aantal pyrazines werden geanalyseerd via GC-Sniffing met volgend verbluffend resultaat. Eén pyrazine had dezelfde geur en werd op hetzelfde tijdstip in de analyse gedetecteerd als de belangrijkste geur in het staal. Dit pyrazine is dus verantwoordelijk voor de waargenomen geur van het product. Hier kon men dus opgelucht ademhalen want dergelijk lage concentraties zijn gelukkig niet schadelijk maar zijn goede indicatoren om het proces te beheren.

Conclusie

Om de VOC te bepalen die verantwoordelijk zijn voor de waargenomen geur, is een goede monstervoorbereiding zeer belangrijk. Daarnaast is de menselijke neus nog vaak de meest gevoelige detector om geur waar te nemen. Door GC-Sniffing te gebruiken, wordt de neus ook betrokken in de analyse.

Met kennis van zaken kan gericht verder gezocht worden om de VOC te identificeren, ook als deze moeilijk te meten zijn.

Wil je ook weten welke VOC de (afwijkende) geur bepalen van jouw product?

Vraag een offerte aan

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent analyse van VOC? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.