Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

nolab_bg_light Created with Sketch. nolab_bg_light Created with Sketch.

De gecapteerde vluchtige organische componenten in actief kool bepalen

Welke vluchtige organische componenten worden door mijn actief kool filter opgevangen?

Actieve kool

Inleiding

In een actief kool systeem worden de vluchtige organische componenten (VOC) tegen gehouden uit de luchtstroom die erover wordt gebracht. Het project werd uitgevoerd met als doel om de gecapteerde VOC in het actief kool te analyseren.

Om de VOC te extraheren wordt de regeneratie procedure nagebootst op labo schaal. Een regeneratie procedure houdt in dat de verzadigde kool “gewassen” wordt met hete lucht om alle VOC te verwijderen. In het lab worden de VOC onttrokken van de kool via een dynamische headspace monstervoorbereiding om nadien semi-kwantitatief te analyseren.

Headspace bemonstering actief kool

Monstervoorbereiding via dynamische headspace

Om de VOC uit de actief kool vrij te krijgen moet de kool op een hoge temperatuur opgewarmd worden. De kool werd in een afgesloten recipiënt op hoge temperatuur opgewarmd. Tijdens het opwarmen komen de VOC los en bevinden ze zich in de gasfase.

Een zuivere stikstofstroom werd nadien over de kool gebracht en opgevangen in een luchtzak. Het gasvormige staal werd dan over een geschikt adsorbens gebracht om via de TD-GC-MS het monster te analyseren op vrijgekomen VOC.

Condens uit actief kool bij headspace bemonstering

Vorming van condens

Tijdens het uitvoeren van de monstervoorbereiding werd ook een geel, melkkleurige condens in de luchtzak waargenomen. Bij het afkoelen van het staal ontstaat er verlies aan energie en gaan de gas componenten trager bewegen en kunnen ze een vloeibare fase creëren, genaamd condens. Afhankelijk van het kookpunt van een component zal deze zich in de vloeibare of gasvormige fase bevinden bij kamertemperatuur.

Zonder het analyseren van het condens zouden dus bepaalde VOC niet opgepikt worden. Het condens werd opgevangen en rechtstreeks geïnjecteerd in een canister. Deze metalen bol wordt na het injecteren van het condens, op druk gezet waardoor de VOC door de aanwezige druk terug in gasfase gaan. Het monster werd dan rechtstreeks via de TD-GC-MS geanalyseerd om een totaal beeld van de vrijgekomen VOC te bekomen.

Resultaten analyse actief kool

Dit zijn de gecapteerde VOC

Afhankelijk van welke luchtstroom door de actief kool werd gestuurd kunnen verschillende VOC verwacht worden. In het geëxtraheerde luchtstaal werden verschillende koolwaterstof, organische zwavelverbindingen en VVOC in hoge concentraties teruggevonden.

In tegenstelling tot het luchtmonster werd in het condens een hoge concentratie aan organische zuren, alcoholen, aceton en 2,3-butadion waargenomen. Door het analyseren van zowel het luchtstaal als het condens, kon een volledig beeld aan de klant gegeven worden van alle componenten aanwezig in het actief kool.

Conclusie

Via een dynamisch headspace monstervoorbereiding konden de gecapteerde VOC in het actief kool vrij komen en geanalyseerd worden. Naast het analyseren van de gecapteerde VOC in gasfase is het ook interessant om het gevormde condens mee te analyseren.

Andere componenten die belangrijk kunnen zijn naar bijvoorbeeld geur en gezondheid toe kunnen zich in het condens bevinden en over het hoofd gezien worden. Om een volledig beeld te krijgen van alle aanwezige VOC is het daarom belangrijk om zowel het gasstaal als het condens te analyseren.

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent analyse van VOC? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.